سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هه

 
 

سلام ا.یارو عشقمشو دوس نداشت........ بهونه میکرد به  این که عوض شوده اخلاقش.....

بهونه میکرد به این که نمی تونه قربون صدقه ای عشقش بره.......................

بهونه میکرد که نمیتونه بیا منت کشی وقتی عشقش قهر میکنه ........................

اما باش بدونه که ...............خر نیستم عشقم میفهم  اما باس گفت .......تو هم رهمشون..

توهم مثل همه من خرم که فک میکردم تو با هموشن فرق داری اما مثل همیشه زدم خیال باطل....................................

چهارشنبه 93/6/12 | نظر

تا؟

 
 

تا حرف از صداقت شود ..............

صدا...قعطع شود.................
قطرگی تا کی؟؟؟؟؟

خوشا دریا شودن!!!

پر زدن زه قفس!!

در صحرا شودن ‍‍!!!
ممیدونم چه حس عجیبی داره............

                                                                       میدونم چه حس بدی داره..................

 

میدونم منو نمی خوای.........................                          میدونم با من نمیای............................

 

میدونم که نمیشه.................................                                   اما دیدار اخر همیشه بهترینه.............    
پنج شنبه 93/6/6 | نظر

ن    خسته ام از خنده های اجباری........................

خ    خسته ام از حرفای تکرای.....................................................................................................................
 

اسلایدر