سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تو...

 
 

تو نفس ...........تو نفس ...........من هوس
تو عشق ............من قفس
تو اندکلاس..........من بی کلاس
تو زیبا ............من زشت
تو عشق...........من هوس
اما؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تو لاشی ...........من غیر لاشی
هه
خوشم...

 
 

خوشم ..........

با خاطراتت...............

خوشم .....................

با خیالت.......................

خوشم ..........................

با چشایی خیسم...............

خوشم .............................

با بغض تو گلوم........................

خوشم ....................................

با دلتنگی هام..............................

خوشم ..........................................

با دنیای خیسم ................................

خوشم ..............................................

با فک کردن به روز های خوب زندگیم ..........

(البته خیلی کمن روزای خوب زندگیم )

                                                                                                                                    
 

اسلایدر