سفارش تبلیغ
صبا ویژن

صدای بارون چه زیباست .....

خدایا چه زیباست راه رفتن زیر بارون ...

چه زیباست صدای شورشور ناودون...........

چه زیباست  صدای راه رفتن روی گودال پر اب....

چه زیباست به یاد عزیزت راه رفتن زیر بارون............

چه زیباست نگاه زیبا به اینده زیبا.............................

چه زیبا بود اشکی که در میان بارون گمشود......................

چه زیبا بود اه ی که با هوای سرد ترکیب شود ....................

چه زیبا بود بغضی که به گریه تبدیل شود زیر بارون.................

چه زیبا بود نفس عمیقی که بخار شود زیر بارون.......................

 چه زیبا بود حق حق های عاشقانه زیر بارون.............................

چه زیبا بود لبا س های خیس شوده زیر بارون ..............................

چه زیبا بود نفس های اخر زیر بارون..........................................

*************************************************                                         
من؟؟

 
 

من؟؟

کیم؟یه دختری که هیچوقت التماس به هیچ عهدی نکرد...

یه دختری که تو دنیا دل به هیچکی نبست......

یه دختری که اگه دل میبست فرداش همه چیز خراب میشود.....

یه دختری که هیچ دوستی نداشت بجز دشمن....

**

****

*****

********

******

****

**

یه دختری که نمیدونه چی داره که بقیه زورشون میاد؟؟؟....

یه دختری که دنیاشو به دست خدا سپرت..........

یه دختری که میگه عاشق نبودم نمیشم......

یه دختری که حتی خدا رو هم پشتش نداشت...

بای

هه

 
 

..................................... تو این دنیا به هیچی اعتماد نکن............

...........................حتی حتی اونی که سرتو رو شونه هاش میزاری........

...........................چون همشون یه روز تنهات میزارن ...................

...........................به رفیقت رازاتو نگو و اعتماد نکن......................

............................چون وقتی باهاش دعوا کنی همورو میگه ..............

............................این رسم دنیاست.......هه
سلام

 
 

                                                        *به نام دوست که دل دیوانه ی اوست*                                                            سلام.......من یه مدت نبودم .......ولی دیگه هستم درخدمتیم                                                                 

 

                                            ولی خدایش اینه رسمش؟دوستتون یه ماه نیاد حالشو هم نپرسید؟؟؟؟؟؟؟؟
 

اسلایدر